Organy i osoby sprawujące w nich funkcje

Organem uprawnionym do reprezentowania podmiotu jest Zarząd.

Zgodnie z umową Spółki Zarząd jest jednoosobowy i składa się z Prezesa Zarządu. Obecny Prezes Zarządu został powołany uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 21 grudnia 2018 roku. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Dariusz Gusta.

Organem uprawnionym do nadzoru jest Rada Nadzorcza. Skład Rady Nadzorczej:

  • Leontyna Przewłocka-Grzegorczyn - przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Dagmara Dąbrowska - sekretarz Rady Nadzorczej
  • Marianna Chodor - członek Rady Nadzorczej.
Załączniki
Metryka sprawy
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-08-13 03:18:57
Dokument opublikowany przez: Administrator
Data publikacji: 2018-08-13 03:18:57
Ostatni modyfikacja wykonana przez: edytor zwkiuk
Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-03 02:30:22