Organy i osoby sprawujące w nich funkcje

Organem uprawnionym do reprezentowania podmiotu jest Zarząd.

Zgodnie z umową Spółki Zarząd jest jednoosobowy i składa się z Prezesa Zarządu. Obecnie Prezes Zarządu został odwołany uchwałą Rady Nadzorczej.

Organem uprawnionym do nadzoru jest Rada Nadzorcza. Skład Rady Nadzorczej:

  • Leontyna Przewłocka-Grzegorczyn - przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Dagmara Dąbrowska - sekretarz Rady Nadzorczej
  • Marianna Chodor - członek Rady Nadzorczej.
Załączniki
Metryka sprawy
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-08-13 03:18:57
Dokument opublikowany przez: Administrator
Data publikacji: 2018-08-13 03:18:57
Ostatni modyfikacja wykonana przez: Jerzy Pucek
Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-22 12:01:59