Strona główna

Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzinie przy ul. Młyńskiej 37 ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Kandydaci mogą składać zgłoszenia  do dnia 03.12.2018 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Spółki osobiście lub pocztą na adres: ZWKiUK Sp. z o.o., ul. Młyńska 37, 66-200 Świebodzin (decyduje data wpływu).

Listę dokumentów niezbędnych do załączenia przy zgłoszeniu kandydata, regulamin postępowania kwalifikacyjnego oraz informacje o spółce są dostępne na stronie internetowej www.zwkiuk.swiebodzin.pl, na stronie BIP http://bip.zwkiuk.pl/ oraz w siedzibie spółki.

Kandydaci - osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r. są zobowiązane do złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, w przypadku gdy osoba kandydująca wcześniej składała takie oświadczenie.

Rada Nadzorcza ZWKiUK Sp. z o. o. zastrzega możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata.

Załączniki poniżej.

Rada Nadzorcza ZWKiUK Sp. z o.o. w Świebodzinie w dniu 04.12.2018 roku podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne okreśłone w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu ZWKiUK Sp. z o.o.:

1. Jerzy Pucek - Świebodzin

2. Dariusz Gusta - Nowa Sól

3. Krzysztof Legieć - Ołobok

4. Robert Bojko - Świebodzin

5. Waldemar Binder - Nowa Sól

6. Arkadiusz Piotrowski - Ługów

7. Jarosław Szpak - Zielona Góra

8. Marcin Szczęsny - Zielona Góra

9. Lucjan Stadnik - Zielona Góra

Metryka sprawy
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-10-26 07:32:01
Dokument opublikowany przez: Administrator
Data publikacji: 2005-10-26 07:32:01
Ostatni modyfikacja wykonana przez: Jerzy Pucek
Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-04 01:44:08