Dział administracyjny

Kontakt z pracownikami działu administracyjnego:

Dyrektor ds. administracyjnych – Jerzy Pucek, budynek administracyjny oczyszczalni ścieków, ul. Młyńska 37, pokój 109, telefon: 68 382 26 23, jerzy.pucek@zwkiuk.swiebodzin.pl .

Technolog – Zofia Menzel, budynek administracyjny oczyszczalni ścieków, ul. Młyńska 37, pokój 103 telefon: 699 938 376, zosia@zwkiuk.swiebodzin.pl .

Prowadzi sprawy dotyczące badań jakości wody i ścieków.

Specjalista ds. kadr – Elżbieta Wełnicka-Żegleń, budynek administracyjny oczyszczalni ścieków, ul. Młyńska 37, pokój 109 telefon: 68 382 2623 , sekretariat@zwkiuk.swiebodzin.pl

Prowadzi sprawy:

  • przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych na wolne stanowiska pracy,
  • prowadzenie akt osobowych,
  • wydawanie świadectw pracy.

Specjalista ds. BHP, Ppoż. i OC – Magdalena Krystianz, budynek administracyjny oczyszczalni ścieków, ul. Młyńska 37, pokój 106 telefon: 68 382 2623 , magda@zwkiuk.swiebodzin.pl .

Prowadzi sprawy:

  • organizacja szkoleń BHP i Ppoż,
  • Obrony Cywilnej.

Specjalista ds. zamówień publicznych – Anna Butkiewicz, budynek administracyjny oczyszczalni ścieków, ul. Młyńska 37, pokój 112 telefon: 68 382 2623 , anna@zwkiuk.swiebodzin.pl

Prowadzi sprawy:

  • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Specjalista ds. technicznych – Jakub Graczyk, budynek administracyjny oczyszczalni ścieków, ul. Młyńska 37, pokój 9 telefon: 68-382 26 23 wewn. 15, jgraczyk@zwkiuk.swiebodzin.pl .

Specjalista ds. technicznych – Przemysław Stefański, budynek administracyjny oczyszczalni ścieków, ul. Młyńska 37, pokój 9 telefon: 68-382 26 23, wewn. 16 , przemyslaw.stefanski@zwkiuk.swiebodzin.pl .

Specjaliści ds. technicznych prowadzą sprawy:

  • opiniowanie możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
  • wydawanie zaświadczeń o możliwości dostawy wody i odbioru ścieków - wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci,
  • uzgodnienie w zakresie kolizji z urządzeniami sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,
  • uzgodnienia dokumentacji projektowej w zakresie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej

Wnioski w ww. sprawach znajdują się w załącznikach poniżej.

Metryka sprawy
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-08-13 03:22:05
Dokument opublikowany przez: Administrator
Data publikacji: 2018-08-13 03:22:05
Ostatni modyfikacja wykonana przez: Jerzy Pucek
Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-05 12:05:41