Sprawy administracyjne

Kontakt z pracownikami działu administracyjnego:

Specjalista ds. kadr – Elżbieta Wełnicka-Żegleń, budynek administracyjny oczyszczalni ścieków, ul. Młyńska 37, pokój 109 telefon: 68 382 2623 , e.zeglen@zwkiuk.swiebodzin.pl

Prowadzi sprawy:

  • przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych na wolne stanowiska pracy,
  • prowadzenie akt osobowych,
  • wydawanie świadectw pracy.

Specjalista ds. BHP, Ppoż. i OC – Magdalena Krystianz, budynek administracyjny oczyszczalni ścieków, ul. Młyńska 37, pokój 106 telefon: 68 382 2623 , m.krystianz@zwkiuk.swiebodzin.pl .

Prowadzi sprawy:

  • organizacja szkoleń BHP i Ppoż,
  • Obrony Cywilnej.

Specjalista ds. zamówień publicznych – Anna Butkiewicz, budynek administracyjny oczyszczalni ścieków, ul. Młyńska 37, pokój 112 telefon: 68 382 2623 , a.butkiewicz@zwkiuk.swiebodzin.pl

Prowadzi sprawy:

  • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Specjalista ds. technicznych – Jakub Graczyk, budynek administracyjny oczyszczalni ścieków, ul. Młyńska 37, pokój 9 telefon: 68-382 26 23 wewn. 15, j.graczyk@zwkiuk.swiebodzin.pl .

Specjalista ds. technicznych – Przemysław Stefański, budynek administracyjny oczyszczalni ścieków, ul. Młyńska 37, pokój 9 telefon: 68-382 26 23, wewn. 16 , p.stefanski@zwkiuk.swiebodzin.pl .

Specjaliści ds. technicznych prowadzą sprawy:

  • opiniowanie możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
  • wydawanie zaświadczeń o możliwości dostawy wody i odbioru ścieków - wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci,
  • uzgodnienie w zakresie kolizji z urządzeniami sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,
  • uzgodnienia dokumentacji projektowej w zakresie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej

Wnioski w ww. sprawach znajdują się w załącznikach poniżej.

Metryka sprawy
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-08-13 03:22:05
Dokument opublikowany przez: Administrator
Data publikacji: 2018-08-13 03:22:05
Ostatni modyfikacja wykonana przez: edytor zwkiuk
Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-04 07:33:45