Zamówienia publiczne

W poniższej tabeli zamieszczone są informacje o postępowaniach w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonych zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) . Postępowania wyłączone ze stosowania ww ustawy zamieszczane są na stronie: platformazakupowa.pl/zwkiuk_swiebodzin

Lp. Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Załączniki
Aktualnie brak przetargów do wyświetlenie

Wykonanie termomodernizacji dachu na budynku administracji na oczyszczalni ścieków w Świebodzinie ul. Młyńska 37 oraz hydroforni na Osiedlu Łużyckim w Świebodzinie

Szczegóły postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/256900

Oferty należy złożyć w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego ul. Młyńska 37, 66-200 Świebodzin do dnia 25.09.2019 r. do godz. 11:45 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na wykonanie termomodernizacji dachu”.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.09.2019 r. o godz. 12:00.

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej do terenów inwestycyjnych przy drodze krajowej 92

ogłoszenie o wyborze oferty:

https://www.zwkiuk.swiebodzin.pl/upload/fileman/og%C5%82oszenie%20o%20wyborze%20oferty.pdf

 

Ubezpieczenie mienia Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świebodzinie od zdarzeń losowych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia z włączeniem odpowiedzialności za wprowadzenie produktu do obrotu

Szczegóły postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znajdują się pod adresem:https://platformazakupowa.pl/transakcja/249360

Do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta:

 1. GÓRECCY-UBEZPIECZENIA Sp. z o.o.

        Głogusz 11

        66-100 Sulechów

        Cena: 28 317,00 zł

Ocena: 100,00 pkt – oferta najkorzystniejsza

 

 

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 i za rok 2020 oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z badań rocznego sprawozdania finansowego Spółki

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 1. AUDYT FS Sp. z o.o.

        ul. Kopernika 22

        90-503 Łódź

        Oferta odrzucona ze względu na niezgodność z treścią SIWZ. Oferta zawiera cenę badania sprawozdania finansowego za jeden rok obrotowy zamiast za dwa lata.

 

 1. AUXILIUM Sp. z o.o.

        ul. Sikorskiego 18

        66-100 Sulechów

        Cena: 10 000,00 zł netto, 12 300,00 zł brutto

        Ocena: 100,00 pkt – oferta najkorzystniejsza

 

 1. POL-TAX 2 Sp. z o.o.

        ul. Komorowskiego 56c lok. 91

        03-983 Warszawa

        Cena: 12 600,00 zł netto, 15 498,00 zł brutto

        Ocena:  79,37 pkt

 

 1. Concept Finance Audyt i Doradztwo

        Rafał Durkacz

        ul. Piotrkowska 270, XIV p., lok. 1408

        90-361 Łódź

        Cena: 17 000,00 zł netto, 20 910,00 zł brutto

        Ocena:  58,82 pkt

 

 1. AUDYT FS Sp. z o.o.

        ul. Kopernika 22

        90-503 Łódź

        Cena: 16 000,00 zł netto, 19 680,00 zł brutto

        Ocena:  62,50 pkt

 

 1. KPW Audytor Sp. z o.o.

        ul. Tymienieckiego 25c/410

        90-350 Łódź    

        Cena: 14 900,00 zł netto, 18 327,00 zł brutto

        Ocena:  67,11 pkt

 

 1. Biuro Biegłych Rewidentów

        EKO-BILANS Sp. z o.o.

         ul. P.O.W. Nr 28 m. 3

         90-248 Łódź

         Cena: 15 800,00 zł netto, 19 434,00 zł brutto

         Ocena:  63,29 pkt

 

"Dostawa wodomierzy wraz z zaprogramowanymi modułami radiowymi, dla ZWKiUK Sp. z o.o. w Świebodzinie z siedzibą przy ul. Młyńskiej 37, 66-200 Świebodzin” 

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty:

 1. P.P.H.U. GROWO

        Tomasz Wierciński

        Zachodnia 28

        66-200 Świebodzin

        Cena – 88 086,00 zł netto, 108 345,78 zł brutto

        Ocena: 100 pkt - oferta najkorzystniejsza

 

 1. ZŁOTE RUNO Sp. z o.o.

        ul. Koszykowa 59 lok. 2

        00-660 Warszawa

        Cena – 112 275,00 zł netto, 138 098,25 zł brutto

        Ocena: 96,50 pkt

 

WYKONANIE RENOWACJI ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI SANITARNEJ w ulicy Piłsudskiego, Pl. Wolności, Sikorskiego i Kawaleryjska w Świebodzinie METODĄ BEZWYKOPOWĄ z zastosowaniem żywicy epoksydowej

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 3 oferty:

 

 1. CONS CONTROL SYSTEM

        Klonowa 3

        66-016 Czerwieńsk

        Cena: 463 862,52 zł

        Ocena: 100 pkt - oferta najkorzystniejsza

 1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

        Arki Bożka 25

        41-902 Bytom

        Cena: 498 150,00 zł

        Ocena: 93,12 pkt

 

 1. GSG INDUSTRIA Sp. z o.o.

        Granitowa 47

        70-750 Szczecin

        Cena: 482 160,00 zł

        Ocena: 96,21 pkt

 

Wywóz wraz z zagospodarowaniem odwodnionego, ustabilizowanego i higienizowanego komunalnego osadu ściekowego z oczyszczalni ścieków w Świebodzinie w latach 2020 i 2021

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty:

1.    GEOTRANS S.A.

       ul. Kobierzycka 20 BA

       52-315 Wrocław

       Wartość netto (za 1 tonę) – 79,00 zł

       Ocena: 48,10

 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

        EKOAGRA

        ul. Spacerowa 10

        89-310 Łobżenica

        Wartość netto (za 1 tonę) – 38,00 zł

        Ocena: 100 - oferta najkorzystniejsza

 

Budowa sieci wodociągowej na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 549 i 573/3, obręb 0002, jednostka ewidencyjna  080805_4 miasta Świebodzin

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 3 oferty:

 

 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

        „MOT-BUD-EKO” Mariusz Sokólski

         Rusinów 90

         66-200 Świebodzin

         Cena: 85 486,92 zł netto, 105 148,91 zł brutto

         Ocena: 100 pkt - oferta najkorzystniejsza

 

 1. Konsorcjum

       1) „NIEWIADOMSKI” Sp. z o.o. – lider konsorcjum

         ul. Pamiątkowa 32

         66-300 Międzyrzecz

 • 2) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

        „NIEWIADOMSKI” Władysław Niewiadomski

         ul. Pamiątkowa 32

         66-300 Międzyrzecz

        Cena: 95 750,00 zł netto, 117 772,50 zł brutto

        Ocena: 89,28 pkt

 

 1. Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych

        EKO Ryszard Rogowski

        ul. Lotników 10A

        65-001 Zielona Góra

        Cena: 97 000,00 zł netto, 119 310,00 zł brutto

        Ocena: 88,13 pkt