Nabór na stanowisko: KIEROWNIK OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

OGŁOSZENIE

Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych  Sp. z o. o w Świebodzinie poszukuje pracownika na stanowisko kierownika oczyszczalni ścieków

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

  • Nadzór nad pracą oczyszczalni ścieków,
  • Nadzór nad laboratorium na oczyszczalni ścieków,
  • Kierowanie zespołem pracowników na oczyszczalni ścieków,
  • Prowadzenie dokumentacji i sprawozdań zgodnie z obowiązującym prawem,
  • Przestrzeganie harmonogramu poboru prób i analiz laboratoryjnych.

 

Wymagania konieczne wobec kandydatów :

- Wykształcenie wyższe – inżynieria sanitarna, środowiska, biologiczne, chemiczne lub pokrewne,

- Znajomość zagadnień procesów technologicznych na oczyszczalni ścieków,

- Umiejętność organizacji pracy zespołu i delegowania zadań,

- Rzetelność ,dokładność, punktualność w zakresie realizacji  zadań,

- Wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne,

- Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Microsoft Office ( Word, Excel),

 

Wymagania pożądane:

- doświadczenie na stanowisku kierowniczym.

 

Oferujemy:

- Ciekawą pracę w Spółce realizującej zadania gminy w obszarze usług publicznych, firmie dającej szansę realizacji własnych pomysłów dla rozwoju Spółki

- Możliwość udziału w kształtowaniu Spółki

- Systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.

 

Aplikacja powinna zawierać:

  1. CV oraz list motywacyjny
  2. Oświadczenie o niekaralności
  3. Klauzulę o poufności danych i zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji
  4. Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (uprawnienia, zaświadczenia, dyplomy, certyfikaty szkoleń itp.)

 

Zainteresowane osoby prosimy o składanie powyższych dokumentów aplikacyjnych w Sekretariacie ZWKiUK Spółka z o.o.  ul. Młyńska 37 , 66-200 Świebodzin w terminie do dnia 21.06.2019 r. do godz. 15.00.

Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świebodzinie zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Dokumenty te powinny być złożone w zamkniętej kopercie z napisem:  „Nabór na stanowisko Kierownika Oczyszczalni ścieków”.

Załączniki
Metryka sprawy
Osoba, która wytworzyla informację: edytor zwkiuk
Data wytworzenia informacji: 2018-09-27 10:18:28
Dokument opublikowany przez: edytor zwkiuk
Data publikacji: 2019-06-04 11:40:31
Ostatni modyfikacja wykonana przez: edytor zwkiuk
Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-04 11:41:20